TCVM

Lenka Novobilska legitimerad veterinär

Traditionell kinesisk veterinärmedicin (TCVM)

Traditionell kinesisk veterinärmedicin (TCVM)

Traditionell kinesisk veterinärmedicin (TCVM), är relativt ny i västvärlden Det är ett medicinskt system som använts i Kina i tusentals år för att behandla djur. Det är en anpassning och förlängning av Traditionell kinesisk medicin (TCM) som används för att behandla människor. Även om det kan spåras tillbaka över två årtusenden i historien, i likhet med alla medicinska system, fortsätter den att utvecklas i dag. Och aktuell forskning om akupunktur och örtmedicin börjar belysa dess verkningsmekanism.

 

Kinesisk medicin teori

Kinesisk medicin är baserad på den daoistiska världsbild. Det innebär att kroppen är ett mikrokosmos av större, omgivande universum. De kosmiska lagar och krafter som styr den yttre världen styr även kroppens inre miljö. Precis som livetsenergi kallats "Qi" är det en medfödd kraft i universum. Det är också en grundläggande kraft i kroppen som styr dess varje aktion och förvandling. Yin-Yang teorin, vilket är centralt för daoistisk filosofi, har också en framträdande plats i kinesisk medicin. Denna teorin beskriver hur motsatta krafter i universum - ljus och mörker, varmt och kallt, etc, - ömsesidigt skapar och omvandlar varandra och spelar en nyckelroll i karakteriseringen av fysiologiska funktioner och sjukdomar.

De gamla kineserna observerade årliga cykler och jämförde cyklerna som fem säsonger - vår, sommar, sensommar, höst och vinter. De motsvarade Wu Xing, eller de fem elementen, som består av Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten. Precis som jorden går igenom dessa fem säsonger, påstår kineserna att kroppen också, passerar genom de fem faserna i sin livscykel. En ung valp sägs vara i fasen Trä (=våren) i livet, medan en gammal häst sägs vara i sitt Vatten (= vinter) fas. Dessutom har de kroppsliga organen också kartlagts till de fem faserna och De Fem Elementensteori används för att förklara de funktionella sambanden mellan kroppens organ. Till exempel Njure, motsvarande vattenelementet, är "mamma" till Levern, eftersom vatten behövs för att träd ska växa.

 

Obalans och sjukdom

I kinesisk medicinsk teori, anses sjukdomen som en obalans i kroppen, och diagnos ställs genom att identifiera det underliggande "mönstret" (underskott/överskott i organen). Att ställa diagnos skiljer sig från konventionella västerländska medicinska diagnoser genom att den tar hänsyn inte bara till kliniska symptom utan ocskå hur dessa kliniska tecken hänger ihop med den enskilda patienten. Således kommer en TCVM utövare att överväga temperament, kön, ålder, aktivitet och miljö med djurets speciella sjukdomstecken. Detta tillvägagångssätt kommer från tron att kroppen är ett sammanlänkat system av krafter och funktioner så att sjukdom och disharmoni måste undersökas med avseende på patienten. Av denna anledning betraktas kinesisk medicin ofta som mer holistisk än konventionell västerländsk medicin.

 

TCVM – är uppdelad i fyra olika delar

När en viss typ av disharmoni eller sjukdomsmönster identifieras, fortsätter ofta behandlingen genom en kombination av behandlingsmetoder. Trots att akupunktur är värlkänd i västernvärlden är det bara en liten del av TCVM. Det finns faktiskt fyra delar av TCVM - akupunktur, örtmedicin, matterapi och Tui-na.

Akupunktur är en behandling som involverar stimuleringen av punkter, genom att införa nålar i kroppen. Akupunkturpunkter ligger vanligtvis längs kroppens meridianer (energikanaler), längs vilka Qi flödar. De flesta veterinära akupunkturpunkter och meridianer har överförts från människor till djur.

Örtmedicin består av växtbaserade ingredienser som anges i den kinesiska Herbal Materia Medica. Örtblandningar ges i munnen vanligtvis i pulverform till hästar och andra stora djur och som piller eller kapselform till katter och hundar.

Matterapi används som medicin att behandla och förebygga obalans i kroppen. Matterapi innebär att man tar tillvara på kunskpen om de olika energierna i livsmedlet och att man kan skräddarsy dieter för olika djur.

Tui-na är en form av kinesisk medicinsk massage där olika akupunkturpunkter och meridianer stimuleras för att främja flödet av Qi och att korrigera obalanser inom organens system.

 

Målet med behandlingen inom TCM/TCVM är att återställa balansen i kroppen. Det gör man genom att använda akupunktur/örter/matterapi/tui-na. Behandlingsmålet är att djurägaren inser vad det är som skapar obalans i kroppen.

 

De bästa källorna till TCVM kan hittas på Chi Institut i Florida och IVAS (International Veterinary Acupucture Society) som håller post-gradual utbildning inom TCVM för veterinärer.

http://www.ivas.org/about-ivas/what-is-veterinary-acupuncture/

http://www.tcvm.com/Home.aspx