Psykisk hälsa

Lenka Novobilska legitimerad veterinär

Psykisk hälsa

Hur vet man om hunden är trygg i sig själv? Hur ser en nöjd hund ut?

Om man är osäker på detta finns det riktlinjer som är bra för alla hundar: En lugn trygg miljö utan stress, rutiner och regler som alla i familjen följer, en egen plats, leksaker, mycket kärlek.

Hundar behöver fostras, precis som våra barn. De känner sig trygga i rutiner och kommandon, eftersom de vet vad som följer efteråt.

 

I kinesisk medicin kopplar man ihop organ med känslor:

Lever-Ilska

Hjärta-Glädje

Mjälte-Oro

Lunga-Sorg

Njurar-Rädsla

 

Hur kan detta visa sig? Tex. Hundar som lider av kronisk rädsla (gnäller ofta hemma, separationsångest, reagerar aggressivt pga rädsla) kan få försvagade njurar. Dessa individer kan lida av återkommande urinvägsinfektioner och i värsta fall drabbas av njursvikt vilket kan leda till döden.

Ett annat exempel är en hanhund som kastreras pga aggressivitet (men med ångest som grundorsak till aggressivt beteende), kommer troligtvis att bli mer aggressiv efter kastrering. Njurarna har samband med testiklar och äggstockar så om man tar bort testiklarna försvinner ytterligare energi från de redan belastade njurarna.

En hanhund som led av separationsångest hade problem med prostatan och kastrerades därför. Detta resulterade i en kraftigt ökad separationsångest - att han behövde ha hela familjen hemma! Det räckte inte med bara matte eller husse längre.

Kavalier King Charles Spaniel är en mycket glad och trevlig hund, även glädje kan bli för mycket och denna ras har problem med ärftliga hjärtfel. Som de oftast dör av. En uppfödare sa – De dör av för mycket glädje! Och hon hade helt rätt!

Med andra ord, det är ej bra med för mycket och ej heller med för lite! Det krävs en balans för att hålla sig frisk.

 

Jag hoppas du fått en liten uppfattning om hur känslor kan påverka individen.