Människor och djur

Lenka Novobilska legitimerad veterinär

Förhållande människa djur

Ett holistiskt system präglas av att alla delar påverkar varandra, är beroende av varandra. Den viktigaste faktorn i detta system är människan/ djurägaren. Man brukar säga att människor köper hundar som påminner om dem själva men likheterna går mycket längre än så. Djuren tar avtryck av människan, inte bara beteendemässigt utan i hela sin inre energetiska balans. Under mina år som veterinär har jag flera gånger stött på djur som har drabbats av samma sjukdom som sin ägare och då menar jag inte samma bakterier, virus eller parasiter.

T.ex. en man som led av hepatit kom till kliniken med sin katt, det visade sig att katten led av leverfel och hade gulsot!

En annan man som led av Crohns syndrom (kronisk tarminflammation) kom till kliniken med en hund som led av kronisk diarré!