TCVM

Lenka Novobilska legitimerad veterinär

TCVM

IVAS: International Veterinary Acupuncture Society: akupunktur kurser för veterinärer. Här hittar ni information om vad veterinär akupunktur innebär och en databas av certifierade veterinärer i hela världen.

Det forskas på veterinär universitet i Pennsylvania inom akupunktur och traditionell kinesisk medicin som behandlingsmetod på hundar med cancer.

 

Artiklar från Qi Institutet i Florida:

 

Mycket mer artiklar hittar ni här:

 

Integrative Veterinary Care Journal: många intressanta artiklar om hur man framgångsrikt använder olika ”alternativa metoder” inom veterinär medicin.

 

Akupunktur minskar stress